الفبا: پویش مردمی “سربالا، گوشی پایین” در جهت آموزش و کاهش تصادفاتی که به دلیل استفاده از گوشی تلفن همراه ایجاد می شود، راه اندازی شد.
به گزارش الفبا، اولین و مهمترین راه درخصوص کاهش و پیشگیری از تصادفات راهنمایی و رانندگی ،آموزش و آگاه سازی است ؛بسیاری از افراد در جامعه به خاطر استفاده از موبایل هنگام رانندگی تصادف کرده و جان خود و عابران رابه خطر می اندازند.
 در همین راستا معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی اولین پویش خود را به نام سر بالا، گوشی پایین راه انداخته که هم اکنون شش بنر در سطح تهران برای آگاه سازی به نمایش در آمده است که ساخت تیزر و موشن گرافیک نیز به مرحله ساخت و پخش در فضای مجازی رسیده است.
امیدواریم حسب فرمایش رییس پلیس راهنمایی سردار مهماندار همگی مخاطبان عزیز در سمت ها و جایگاه های شغلی خود در این راستا تاثیر گذار بوده و حتی با یک کلام به آگاه سازی دیگران بپردازند.