خبرگزاری

 

الفبا : در حالی که بیمه های بازرگانی در کوران پرداخت خسارت های ناشی از سیل آغاز سال در استان های مختلف کشور به ویژه استان گلستان هستند و رسیدگی به کشته ها و مصدومان جاده ای نیز به آن افزوده شده است، امروز ۷ فروردین ماه تا ساعت ۱۱ از ۵ خبر اول بانک و بیمه، شاهد ۴ خبر اول با تصویر رییس کل بانک مرکزی و یک خبر غیر مرتبط با بیمه ها در یک خبرگزاری مهم و تاثیرگذار هستیم.

به گزارش الفبا، ضمن تاکید بر همکاری رسانه ای خبرگزاری مورد نظر و سایر رسانه ها با صنعت بیمه این سوال مطرح است که در اوج ساعات انتشار یا پیک خبری ،اختصاص ۵ خبر به بانک مرکزی، در حالی که صنعت بیمه در کوران درگیری با حوادث طبیعی و تصادفات جاده ای است و طی روزهای اخیر این حوادث رکورد بی سابقه ای را از خود باقی گذارده است، چرا کمتر خبری از صنعت بیمه پوشش داده می شود؟

موضوع ارتباط تنگاتنگ بیمه های بازرگانی با زندگی آحاد مردم از حیث آرامش بخشی و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی- اجتماعی به ویژه جبران خسارت ها در دو بعد خانوار و بنگاه های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این ارتباط به گونه ای است که ازبیمه ها در جهان به مثابه تنه یک درخت و از بانک ها به عنوان شاخه های آن یاد می شود. حال این سوال باقی است که رسانه های بزرگ در ترویج این فرهنگ تا کجا کوشیده اند و کارکرد آموزشی آنان تا چه حد در پیوند بیمه با زندگی مردم نقش داشته است؟

این سوال عمدتاً به نقش رسانه ای صرفنظر از سایر اجزای اطلاع رسانی تاکید دارد و موضوع خود را به یک سلسله حادثه عمومی پیوند می زند که لحظه به لحظه حساسیت آن از سوی تمامی رسانه های به ویژه رسانه های خارجی دنبال می شود و انتظار میرود رسانه ها در این شرایط در ترویج بیمه ها پیشقدم باشند.

متاسفانه در گذشته نیز سهم اخبار بیمه نسبت به اخبار بانک ها بسیار  ناچیز بوده است و طی مطالعه ای در سال ۹۰ مقایسه اخبار این دو حوزه حکایت از آن داشت که از صد درصد اخبار پوشش داده شده در رسانه ها در زمینه بیمه و بانک ،تنها ۷/۶ در صد پوشش ها به بیمه های بازرگانی و ۳/۹۳ در صد آن به بانک ها اختصاص داشته است.

اگرچه عده ای این نسبت را به سهم هر یک از آنها در اقتصاد ملی مرتبط می دانستند ، اما به نظر می رسد این بحران های اسیب زا و خسارت های جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی آن از منظر وضعیت اسیب زای روانی خانواده های مصیبت دیده در سال های آتی گرفته تا خسارت های عمده اقتصادی ، فرسایش خاک و سایر لطمات کنونی و آتی آن از چنان ماهیت و اهمیتی برخوردار باشد که در راس اخبار قرار گیرد.

 البته در چنین بزنگاه هایی است که هم رسانه ها و هم سایر عوامل اطلاع رسان می توانند فرهنگ رانندگی درست، پیشگیری از حادثه ، نقش بی توجهی مسولان به تخریب پوشش های گیاهی و ناآگاهی و بی تفاوتی برخی دست اندرکاران به پیش بینی این حوادث را مطرح  نمایند.

حال ترویج فرهنگ ایمن سازی در مقابل بلایا و اهمیت به پیشگیری از وقوع حوادث و همچنین جبران خسارتها از طریق نهاد بیمه تلاش بیشتری را میطلبد.

پیوند جدی بیمه با خانوار از طریق رسانه های پر مخاطب قطعاً یک حرکت ملی است که آن را نباید تنها برعهده رسانه های پر تلاش و کوچک واگذارد وانتظار تغییر در رویکرد های جدی عمومی را داشت.

خوشبختانه ساعتی پیش، انتشار یک خبر از رییس کل بیمه مرکزی  در زمینه استقرار واحدهای بیمه ای در مناطق اسیب دیده  در این خبرگزاری اگرچه در چینش اخبار در رده ای پایین تر از اخبار پیش از زمان خود قرار میگیرد ، تا اندازه ای این نقیصه را جبران می کند.

البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که خبرگزاری یاد شده از معدود خبرگزاریهای پیشگام در اختصاص بخشی تحت عنوان اخبار بیمه در رسانه خود است.