الفبا : در حالی که این روزها بازار سرمایه روی خوشی به شرکت های بیمه با بازدهی اندک نشان نمی دهد، دو شرکت بیمه البرز و سامان به ترتیب در بورس و فرابورس رشد شاخص داشتند.

به گزارش الفبا، نماد بیمه البرز بیشترین رشد شاخص را در بورس با افزایش ۲۸ صدم درصد به خود اختصاص داد و در فرابورس نیز بیمه سامان با افزایش ۵ درصدی شاهد افزایش قیمت سهام بیمه ای بود. البته بیمه اتکایی امین نیز در فرابورس ۴۳ صدم درصد افزایش نرخ از خود نشان داد.

در روز یکشنبه، بیشترین افت قیمت در بازار بورس به نام شرکت بیمه دانا با کاهش ۱/۲۵ درصد و کمترین کاهش به بیمه ما با ۱۱ صدم درصد افت اختصاص داشت.

در فرابورس نیز بالاترین افت قیمت را بیمه سینا با ۲/۷۷ درصد و کمترین کاهش را بیمه پاسارگاد با ۱۲ صدم درصد تجربه کرد.