الفبا : کریمخان زند مدیر عامل بیمه نوین اعلام کرد پرتفوی این شرکت از سال ۹۴ تاکنون رشد ۲/۵ برابری داشته است.

وی در گفتگو با الفبا اظهار داشت : نیاز صنعت بیمه سازماندهی امور در قالب فعالیتهای سیستمی است و هر حرکتی در این چهارچوب قطعاً نتایج قابل قبولی را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اهمیت تربیت بازاریابانی که ادبیات هر شرکت را به طور اختصاصی بشناسند، گفت : تمایز میان شرکتهای بیمه، وابسته به شناختی است که از توانمندی و اختصاصات خود دارند، بر این اساس باید مشتری با تنوع محصولات، کیفیت متفاوت خدمات و تامین نیازهای بیمه ای خود بر اساس الگوی مصرف خود روبه رو گردد.

وی اشاره کرد : امروزه مشتریان به دنبال خواسته هایی فراتر از داشتن پوششها و خدمات صرفاً بیمه ای هستند و از آنجایی که ما در بیمه نوین به اهمیت این مسئله به طور خاص واقف هستیم، اقدام به ارائه محصولاتی متناسب با نیاز و ذائقه مشتریان خاص خود نموده ایم؛ به طور مثال محصول اتو پلاس که به طور ویژه مشتریان بیمه های بدنه خودرو را علاوه بر داشتن پوششهای کامل بیمه بدنه از امکانات پشتیبانی و خدمات امدادی رایگان برخوردار می نماید.

وی در ادامه افزود : رویکرد بیمه نوین در توسعه محصول و خدمت، ارائه خدماتی با هدف خلق ارزش و رضایت برای بیمه گذاران است.