الفبا: طی ۹ ماهه نخست امسال میزان رشد خودروهای مکشوفه بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۸ برابر افزایش را نشان می دهد.

 

گفته می شود ممنوعیت واردات خودرو باعث این افزایش شده است.

سال گذشته آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا تعداد خودروهای کشف شده را ۴۸۹ دستگاه و امسال ۳۷۲۲ دستگاه اعلام کرده است.