روایت زنگنه از تلاشها برای دور زدن تحریم

الفبا : وزیر نفت گفت که ما شب و روز می‌کوشیم تا راههایی را

پیدا کنیم که بتوانیم با دور زدن تحریم‌های نفت خود را صادر کنیم.

به گزارش الفبا و به نقل از ایرنا بیژن زنگنه افزود : کاملاً روشن است که بدون انتقال پول نفت، اینستکس عملکرد خوبی نخواهد داشت.