رکورد افزایش قیمت بیمه

الفبا : قیمت‌های بیمه بازرگانی در جهان در ۳ ماهه اول سال جاری میلادی از سال ۲۰۱۲ تاکنون، بیشترین افزایش را تجربه کرده اند.

به گزارش «الفبا» و به نقل از نشریه افق بیمه، این مطلبی است که کارگزار جهانی بیمه، در ماه مارس در اندکس خود از بازار جهانی بیمه درج کرده و می‌افزاید : متوسط قیمت بیمه بازرگانی بین ماه‌های ژانویه و مارس ۳ درصد افزایش داشته و این ششمین سه ماهه متوالی است که قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در سه ماهه دوم نیز قیمت‌های ترکیبی در تمامی مناطق جهان افزایش داشت و بر اساس اظهار نظر مارش، این افزایش، ناشی از تغییر در نرخ اموال و بیمه مدیران و کارمندان (D&O) بود.

منطقه اقیانوسیه، شاهد بالاترین افزایش قیمت یعنی ۱۰ درصد بوده و این، هشتمین سه ماهه در این منطقه است که قیمت‌ها افزایش داشته‌اند. در حالی که انگلستان و قاره اروپا افزایشی معادل ۲ درصد را شاهد بوده‌اند.

یافته‌ها درباره ریسک اموال و رکورد افزایش قیمت بیمه

رئیس جهانی صدور بیمه مارش در این زمینه ابراز می‌دارد: در حالی که ۳ درصد افزایش متوسط در قیمت‌های بیمه، بیشترین رقمی است که ما از زمان انتشار اندکس در سال ۲۰۱۲ شاهد آن بوده ایم، ظرفیت بازار همچنان در بیشتر محصول‌ها و مناطق جغرافیایی استوار باقی مانده است.

یافته‌های این پژوهش حاکی است که قیمت ریسک‌های اموال، تقریبا به طور متوسط ۵ درصد در جهان افزایش داشته و این، کمی بالاتر از نرخ‌های ثبت شده در سه ماهه گذشته بود.

قیمت بیمه حوادث به طور متوسط تقریبا یک درصد کاهش داشته و روندی را که از سال ۲۰۱۳ آغاز کرده است، ادامه می‌دهد.

متوسط قیمت‌ها در رشته‌های مالی و حرفه‌ای نیز تقریبا ۶ درصد افزایش داشته. تمامی مناطق جهان، نوعی افزایش در قیمت‌ها را تجربه کرده که بیشتر آن مربوط به بیمه مدیران و کارمندان (D&O) بود.

شوک‌برانگیز بودن هزینه‌ها و رکورد افزایش قیمت بیمه

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که شرکت مالی پریمیوم کردت دریافت که تعداد معتنابهی از کسب و کارهای انگلستان، پوشش بیمه‌ای ارائه نمی‌دهند، زیرا توان تعهدات مالی آن را ندارند.

یافته‌های شرکت پریمیوم کردیت حاکی از آن است که در ۳ سال گذشته، ۳۳ درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط، به دلیل قیمت‌ها، صدور بیمه‌ای را لغو کرده‌اند و ۵۰ درصد از این رقم، در ۱۲ ماه گذشته رخ داد.

مدیر این شرکت می‌گوید: شوک برانگیز است که شاهد آن باشیم که بخش اعظمی از بازار تامین پوشش‌های حیاتی و قانونی، تنها به دلیل هزینه‌ها یا دغدغه پرداخت، از دور خارج می‌شوند. به ادعای وی این سبب می‌شود میلیون‌ها نفر در معرض ریسک‌های غیرضروری و به صورت بالقوه متضمن هزینه‌های بیشتری در آینده شوند.