الفبا : نرخ ارز امروز در بازار ارز پایتخت دوباره کاهش یافت و دلار با ریزش حدود ۷۰۰ تومانی از ساعات اولیه صبح تا بعد از ظهر مواجه شد.

به گزارش الفبا، قبل از ظهر امروز برای خرید ۱۰ هزار و ۷۳۰ تومان و برای فروش ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان قیمت خورد که این روند بعد از ظهر ادامه یافت و تا رقم ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش یافت که این روند تا ساعت ۱۷ عصر دلار را به مرز ۱۰ هزار تومان رساند.

گفتنی است در جریان معاملات بازار ارز امروز سه شنبه ۲۰ آذرماه تهران، قیمت دلار روند کاهشی یافت به طوری که تا آخرین لحظات تهیه این خبر قیمت هر دلار آمریکا تا ۱۰هزار و ۲۰ تومان نیز کاهش یافت. همچنین قیمت هر یورو برای خرید ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان و برای فروش ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام شد.