الفبا-حسین بردبار:رییس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی صبح امروز در بازدید از موزه ایران خودرو با اشاره به اهمیت کارفرهنگی برای پیشبرد کارهای اقتصادی و صنعتی ، گفت:اقتصاد بدون فرهنگ مفهومی ندارد و جامعه را به جایی نمی رساند.

به گزارش الفبا،دکتر یوسف منصور زاده ، عضو هیات علمی و رییس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی با بیان این که اگر اقتصاد هم پایه فرهنگ باشد زیربنای توسعه پایدار خواهد شد، ادامه داد:بدون توجه به فرهنگ نمی توانیم فعالیت اقتصادی کنیم و ایران خودرو نیز بدون توجه به میراث گذشته نمی تواند آینده روشنی را ترسیم کند و از طریق موزه می توانیم فرهنگ را معرفی کنیم.

وی با بیان این که امروز موزه ها چشم و گوش دستگاه ها هستند که در سطح جهانی می توانند کار کنند، ادامه داد:جامعه ما نسبت به ایران خودرو قضاوت کاملی ندارد و نمی داند که برنامه آینده آن چیست و موزه می تواند قضاوت درستی به مردم ارایه کند و جایی باشد برای معرفی دستاوردهای این گروه صنعتی که درخاورمیانه بزرگترین است.

مرتضی ظفرزاده، رییس اداره روابط عمومی ایران خودرو نیز دراین بازدید موزه ایران خودرو را روایتگر بخشی از پیشینه و خصوصیات فرهنگی این شرکت و تلاشهای گذشتگان برای نمایش سیرفعالیتهای این گروه صنعتی توصیف کرد و افزود: ما می توانیم روایتی از توسعه صنعتی ۷۰ سال گذشته را به دانشگاهیان و صنعتگران کشور دراین موزه ارایه کنیم.