الفبا : گمرک ایران اعلام کرد با توجه به نیاز داخلی هموطنان، از خروج کالای اساسی در بخش تجاری و مسافری جلوگیری می شود.

به گزارش الفبا، کاروان های زیارتی متفرقه به هیچ عنوان نباید این قبیل کالاهای یارانه ای را به همراه خود بیاورند. با توجه به ممنوعیت خروج آنها، برای عودت این قبیل مواد خوراکی با مشکل مواجه می شوند.