الفبا : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت باید زاینده رود را نجات دهیم.

به گزارش الفبا، دکتر حمیدرضا قلمکاری ادامه داد : فارغ از هر گونه حب و بغض مگر چه چیز زاینده رود کمتر از دریاچه ارومیه است در حالیکه نجات زاینده رود با یک پنجم هزینه‌های دریاچه ارومیه محقق می‌شود؟

وی افزود : خوشبختانه امروز با نامه نگاری‌های بسیار و به دستور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نامه ایجاد ستاد احیای زاینده رود به سه وزیر ابلاغ شده است ؛ البته به دنبال ماده ۱۳۸ قانون هستیم تا مصوبات این ستاد در هیأت وزیران نیز تصویب شود.

قلمکاری یادآور شد : ستاد نجات دریاچه ارومیه الگوی مناسبی برای ایجاد ستاد نجات زاینده رود از سراب تا پایاب بود، البته مانند احیای زاینده رود در ابتدا مخالفت‌هایی با آن شد و به مرور توانستیم این را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم.