الفبا: بورس تهران زمان و شرایط بازارگردانی سهام شرکت آسان پرداخت پرشین را اعلام کرد که از شنبه آینده با دامنه مظنه ۳ درصدی آغاز می شود.
به گزارش الفبا، شرکت آسان پرداخت پرشین در حالی از ۲۶ مهر سال گذشته با کشف قیمت ۹۹۹۹ ریالی هر سهم وارد بورس شده که از شنبه آینده عملیات بازارگردانی سهام آن به مدت سه ماه شروع می شود.
براساس این گزارش، طبق دستورالعمل بازارگردانی مصوب هیات مدیره سازمان بورس، حداقل سفارش انباشته و حداقل معاملات روزانه ۱۰۰ هزار و ۶۷۲ هزار سهم تعیین شده که باید در دامنه مظنه و نوسان ۳ و ۵ درصدی انجام شود.
بازارگردان و کارگزار بازارگردان هم شرکت های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و کارگزاری پارسیان هستند.