الفبا: «رضا علیزاده» نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم ورزقان به همراه «فرماندار ورزقان» در بازدید از دفتر بازرگانی منطقه آذربایجان صنایع مس ایران بر ساخت داخلی قطعات مورد نیاز زنجیره تامین تاکید کردند.

به گزارش الفبا ،علیزاده در این بازدید گفت: حرکت هدفمند بازرگانی در توسعه ساخت داخل قطعات خارجی و سیستمی کردن زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات، اقدامی ارزشمند و الگویی برای سایر شرکت های تامین است که بدون شک توسعه صنعت مس در منطقه را قوت می بخشد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس افزود: زمینه سرمایه گذاری در ورزقان فراهم شده است و هدایت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در منطقه جزو مطالبه عمومی مردم است.
در ادامه این بازدید «سخاوت خیرخواه» مدیر بازرگانی منطقه اذربایجان صنایع مس ایران نیز در این دیدار گفت: اهمیت به سرمایه انسانی عامل رشد ساختار سیستمی زنجیره تامین در بازرگانی است.