الفبا: خودرو سازان ایرانی در سال ۲۰۱۸ یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودروی سواری و تجاری تولید کرده اند که این آمار بیشتر افت تولید را در ۱۹ سال اخیر نشان می دهد.

به گزارش الفبا، به نقل از سازمان بین المللی تولید کنندگان وسایل نقلیه موتوری میزان کاهش تولید خودروی ایران از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ از بیشترین میزان افت در ۱۹ سال اخیر حکایت می کند .

در آمار ۶ سال اخیر مربوط به تولید خودروی ایرانی توسط این سازمان بین المللی، در سال های ۲۰۱۶،۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ شاهد سالهایی هستیم که تولید خودرو رشد داشته و به ترتیب یک میلیون و ۹۰ هزار و ۸۴۶ ، یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۰ و یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید شده است.

سازمان بین المللی تولید کنندگان وسایل نقلیه موتوری (OICA) تعداد دستگاه های تولیدی در سال ۲۰۱۸ را یک میلیون و ۹۵ هزار و ۵۲۶ دستگاه اعلام کرده است.