الفبا: بیمه کوثر سامانه مدیریت ارتباطات با مشتریان خود را طی یک طرح در سراسر کشور همزمان با دهه مبارک فجر راه اندازی کرد.

 

به گزارش الفبا دکتر احمدرضا عصاری مدیر عامل سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان در گفت و گو با الفبا اظهار داشت این سامانه با فعال کردن یکصد نیروی کارشناس که دوره های لازم آموزش را سپری کرده اند درصدد است که با ایجاد ارتباطات دوسویه و پردازش اطلاعاتی که در فرایند تعامل با مخاطبان به دست می آید نیازهای مشتریان را بازشناسی کند و از طریق امتاع و ترغیب آنان زمینه را برای توسعه مشارکت فراهم آورد .

وی گفت: تمرکز بر ایجاد ارتباط نزدیک و عمیق با مشتریان، داده های لازم را برای تبدیل شدن به اطلاعات حوزه های مختلف بازاریابی به وجود می آورد و به پایدار سازی رابطه با ذینفعان کمک می کند.