الفبا: معاون گردشگری استان هرمزگان گفت با توجه به اهمیت و لزوم تامین امنیت مسافران و گردشگران در ابتدا باید قایق های تفریحی ساماندهی شوند.

 

به گزارش الفبا، وی نظارت بر کلوپ ها و قایق های تفریحی را مهم ارزیابی کرد و افزود: «نظارت بر فعالیت مجریان تفریحات دریایی می تواند ضریب ایمنی در سواحل را ارتقا بخشد.»

اتابک با اشاره به اینکه ۱۲۱ قایق تفریحی و ۳ فروند شناور تفریحی از این اداره کل مجوز فعالیت دارند، افزود: «به منظور ساماندهی این شناورها مکان‌هایی پیشنهاد شده که با همکاری دستگاههای مرتبط امیدواریم بتوانیم مکانی برای اسکله تفریحی شهر بندرعباس راه اندازی کنیم.»

ماندگاری معاون توسعه مدیریت نیز در این جلسه گفت: «برای جذب بیشتر گردشگران، ساماندهی کلوپ های تفریحی و تعیین محدوده آنها ضروری است.»

او افزود: «برای این منظور باید پارکینگ قایق های ماهیگیری و تفریحی تفکیک شوند و این امر با همکاری اداره شیلات میسر می شود.»

درخاتمه جلسه مقررشد جلسه ای با حضور شهرداری بندرعباس و شیلات هرمزگان برای ساماندهی پارکینگ قایق های ماهیگری برگزار و همچنین محدوده دریایی و ساحلی برای مجتمع های ساحلی تعیین شود.