الفبا:معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو را به سمت سخنگوی ستاد بودجه این سازمان منصوب کرد.

 

به گزارش الفبا، در نامه انتصاب پورمحمدی از مژگان خانلو رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع این سازمان که با حفظ سمت، سخنگویی همین سازمان را عهده‌دار شده، خواسته شده است که در همکاری موثر با رسانه‌ها، نسبت به تشریح مباحث مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام کند.