الفبا/صابر : براساس نامه مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به معاون عملیات بازار و اعضاء شرکت فرابورس ایران ۱۰ درصد سهام بیمه پاسارگاد برای عرضه عمومی در بورس، واگذار شد.

به گزارش الفبا و بر اساس آنچه که در فضای مجازی و برخی از رسانه ها اعلام شده، دلیل واگذاری بیمه پاسارگاد توسط بانک پاسارگاد و سازمان بورس است.

در این دستورالعمل آمده است : بانک‌ها سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنند این دستورالعمل تاکید دارد که بانک‌ها در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و براساس “دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار” طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷‌‌‌‌‏/۹۶ مورخ ۱‌‌‌‌‏/۳‌‌‌‌‏/۱۳۹۶ باید تمامی سهام در اختیار خود در بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
بر اساس این دستورالعمل تصدی گری بانک ها در صندوق های سرمایه گذاری ممنوع است و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است.