الفبا– حسین بردبار: مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از انعقاد قراردادی با شرکت نفت مناطق نفت خیز خبرمی دهد که بر اساس آن تا سه سال و نیم دیگر، گازهای مشعلهای مستقر در مناطق نفتی کشور به جای سوختن و ایجاد آلودگی ، تبدیل به خوراک پتروشیمی می شود.

 

چندی پیش وزیر نفت موضوع جمع آوری گازهای فلر را از خواسته های مقام معظم رهبری اعلام کردند که قرار است توسط هلدینگ خلیج فارس اجرایی شود، برنامه شما برای این موضوع چیست؟

-ما به عنوان پتروشیمی همواره این نظر را داشتیم که بسیاری از این گازهای مشعل که می سوزد و از بین می رود و آلودگی ایجاد می کند ؛متاسفانه ثروت کشور است که از بین می رود و می تواند به عنوان خوراک پتروشیمی ها استفاده شود، از آن طرف شرکت ملی نفت به عنوان مالک این مشعلها و موادی که می سوزد همیشه این مشکل را داشت که جمع آوری این گازها نیازمند منابع مالی و تجهیزات است و باید آنها را متراکم کند و به صورت خوراک به پتروشیمی بدهد. درسال ۹۷ با نظر مهندس زنگنه ،وزیر محترم نفت، هلدینگ خلیج فارس پیشنهاد کرد که اجرای این کار را نیز به هلدینگ خلیج فارس بسپارند یعنی خودمان این گازها را جمع آوری و تفکیک و به عنوان خوراک پتروشیمی ها از آنها استفاده کنیم. بدین ترتیب چند تا مزیت همزمان اتفاق می افتد، اول این که مشعلها خاموش می شود، چیزی که آرزوی دیرینه صنعت نفت کشور و ساکنان مناطق نفت خیز بوده است و سالهای سال شاهد سوختن و ایجاد آلودگی این مشعل ها بوده اند، از طرف دیگر شرکت ملی نفت و مناطق نفت خیز از چیزی که دارد می سوزد، کسب منفعت می کند و اینها را می فروشد و ازطرف دیگر هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای پتروشیمی خوراک خوبی به دست می آورند. بدین ترتیب یک بازی چندسر برد برای مردم، شرکتهای پتروشیمی و شرکت ملی نفت و اقتصاد نفت محقق می شود.

این کار چه زمانی به نتیجه می رسد؟

-قرارداد این کار بین هلدینگ خلیج فارس و شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز بسته شده است. از ابتدای سال ۹۸عملیات اجرایی آن آغاز می شود. ما به وزیر نفت قول دادیم و درقرارداد نیز آمده است که بین سه تا سه سال و نیم این پروژه به تدریج اجرایی می شود.یعنی به تدریج این مشعل ها در مناطق نفت خیز جنوب خاموش می شود.امیدواریم که ظرف سه سال و نیم آینده شاهد باشیم که هیچ مشعلی به فضل خدا در مناطق نفت خیز جنوب نباشد.