الفبا: فلاحت پیشه معتقد است شائبه جدی جاسوسی در برخی طرح های وزارت نفت وجود دارد.

 

به گزارش الفبا به نقل از خبر گزاری خبر سراسری: کمسیون امنیت ملی مجلس پیگیر جاسوسی در برخی طرح وزارت نفت شده است. فلاحت پیشه گفته است یک سری طرح های پتروشیمی وجود دارد که بنده  خود یکی از انها را پیگیری کرده ام. وی پتروشیمی اسلام آباد غرب و پالایشگاه کرمانشاه را از جمله مواردی دانسته است که به زعم او معدن جاسوسی کارشناسی در آن وجود دارد . وی اضهار داشته که در موضوع صادرات نفت دولت جمهوری اسلامی ایران باید فرصت هایی را که از زمان اجرای برنامه برجام تا زمان خروج آمریکا از دست رفته را بتواند احیا کند. بنظر میرسد اهمیت ‍ پروژه های حوزه نفت و فراورده های آن در ارقام بزرگ و حساسیت های بالای آن نهفته است . بر این اساس نظارت جدی را از سوی نهاد های ناظر میطلبد .

مباحثی چون پروژه کرسنت ؛ دکل های نفتی و رسوایی بابک زنجانی از جمله مواردی است که بدون تعارف گویای حضور دست های پنهان در تین دست بروژه ها بوده است و کنترل های نظارتی جدی را میطلبد .