الفبا: بازار خودرو تا کجا کشش پذیری نقدینگی را دارد و فروش های فوری چه اندازه بر تعهدات معوق خودروسازان خواهد افزود ؟

روشن است که توان محدود تولید ماشین سواری داخلی پای خودروسازان خارجی تازه را پس از یک چرخش مشارکتی با خودروسازان وطنی به بازار باز خواهد کرد؛ خودرو لادای روسی زمزمه ورود دوباره اش هست و بد عهدی خودروسازان چینی پای روس ها را به کشور باز خواهد کرد.
تفاوت در این است که خودروساز “آوتوواز” که در ایران به لادا معروف است این بار خودرو خود را پس از مونتاژ در مصر احتمالا به ایران خواهد آورد.
خبرگزاری تاس روسیه نوشت ویکتور کلاداو، مدیر بخش همکاری بین‌المللی و سیاست منطقه‌ای شرکت دولتی روس‌تک در حاشیه نمایشگاهی در هند به خبرنگاران گفت خودروساز روسی “آوتوواز” در حال مذاکره با ایران برای فروش خودروست. این برند در خارج از روسیه به “لادا” معروف است.

وی گفت: (آوتوواز، خودروهایش را در مصر مونتاژ می‌کند… مذاکرات با تعدادی از کشورها نظیر ایران در جریان است.)

به گزارش الفبا، در چند سال اخیر بازار خودرو ایران در اختیار خودروسازان فرانسوی و چینی بوده است که به دنبال افزایش فشار تحریم ها کشور را ترک کردند. باید دید خودروهای روسی قرار است با چه کیفیتی در کشور تولید شوند.