بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل بانک صادرات، شروط این بانک برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات را عنوان کرد.

به گزارش الفبا به نقل از فارس، مدیریت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی طی نامه‌ای به صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران اعلام کرد: برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ منوط به اعمال موارد زیر است:

بر اساس این نامه شرط اول اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح در مورد شناسایی مبلغ ۴۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال از وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطالبات از دولت است.

شرط دوم در این نامه اعمال ثبت‌های اصلاحی لازم حداقل به میزان یک پانزدهم کل تعهدات اکچوئری برای سال ۹۵ و ۹۷ جمعا به مبلغ ۱۳ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال بابت کسری ذخیره محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی کارکنان و شرط سوم اعمال ثبت‌های اصلاحی و لحاظ کردن ذخایر لازم به مبلغ ۱۴ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال بابت جریمه اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی اعلام شده است.

در این نامه آمده است ضمن قرائت مفاد این نامه در مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات نسبت به جلب توجه اعضای مجمع در مورد مطالبات از دولت و ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای وصول مطالبات یاد شده و نیز برگشت درآمد ناشی از تسعیر سپرده ارزی نزد شعب امارات به حساب سرمایه منتقل شده تأکید شود.

و همچنین در پایان این نامه آمده است ضمن بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان سال ۹۷ در سامانه مهتاب یک نسخه از صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب سال مالی ملزم به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به همراه تصویر صورتجلسه مجمع و خلاصه تکالیف و تصمیمات مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.