الفبا-حسین بردبار:گرچه مساله سیل درابتدای سال ۹۸ خساراتی در استانهای گلستان، فارس، خوزستان، لرستان و سایر نقاط آسیب دیده به وجود آورد،که آمارهای متفاوتی درباره آن مطرح می شود،اما می توان تهدید سیل را به فرصتی برای اقتصاد و به ویژه صنعت بیمه تبدیل کرد.

اخیرا مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد که بیشترین خسارات در استان‌های گلستان و مازندران گزارش شده است‌ که تاکنون حدود ۱۰ هزار قالی‌باف در گلستان، ۵۰۰ واحد صنفی گنبد، ۱۹۰۰ واحد صنفی و ۱۵۰ واحد تولیدی در شهرک صنعتی آق‌قلا و ۷۳۵ واحد صنعتی و ۷۲۰ صنفی در استان مازندران خسارت دیده‌اند؛ مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی نیز خسارت سیل تا تاریخ ۱۲ فروردین ماه را بیش از ۴۵هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی در ۱۲ استان کشور ذکر کرد، همین طور در بخشهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی همچون راه های روستایی و فرعی و اصلی کشور و خانه های مسکونی ، وزارت نیرو در تاسیسات آب و برق وحتی صنعت نفت نیز سیل آسیبهای فراوانی به وجود آورد که منجر به تخریب برخی از واحدهای تولیدی، قطع شدن برق و آب شرب و شبکه گاز روستاها و برخی از شهرها و مشکلاتی در سوخت رسانی و حتی تاسیسات برخی از میدانهای نفتی شد و …
پدیده سیل یک بلیه طبیعی و گریز ناپذیر است اما جدای از هشدارهای هواشناسی ، شدت این پدیده بعد از خشکسالی بی سابقه سال آبی گذشته قابل پیش بینی بود ؛ بنا برآمارهای شرکت مدیریت آب ایران رقم بارندگی سال گذشته در ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ به ۹۸ میلیمتر رسیده بود که طی ۴۸ سال اخیر بی سابقه بود و مدت دوره خشکسالی در ایران به ۱۰سال رسیده بود درحالی که طی حدود یکصد سال گذشته دوره های خشکسالی حداکثر ۷یا ۸ساله بود، بنابراین آمدن یک ترسالی غافلگیرکننده قابل پیش بینی بود؛ حال نحوه مدیریت بخشهای مختلف درگیر در اقتصاد و نوع برخورد مدیریتی با مساله است که موجب افزایش یا کاهش خسارتها می شود و می تواند این پدیده را به نعمت یا نقمت تبدیل کند یا حتی نقاط آسیب و ضعف را به نقاط قوت و رونق تولید مبدل سازد.
به عنوان مثال سیل امسال برای صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از بخشهای مهم زیربنایی اقتصاد کشور هم می تواند یک تهدید باشد و هم یک فرصت جدید به وجود آورد؛ درست است که سیل خسارتهای گوناگونی را برای صنعت بیمه فراهم کرده است که شاید تامدتی شرکتهای دولتی وخصوصی ذیربط را درگیر کند اما همین مساله می تواند زمینه ای را برای ترویج صدور و گسترش بیمه نامه های مبتنی بر حوادث فراهم آورد و درصورت خوش قولی و رفتار درست صنعت بیمه با مساله، مسلما اعتماد بیشتر بخشهای گوناگون و متنوع اقتصادی درگیر با مساله سیل از صنعت نفت و گاز گرفته تا راه و ساختمان و … را فراهم آورد.بنابراین درمجموع باید گفت سال ۹۸ با آزمونی سخت و جدی برای اقتصاد کشور به ویژه صنعت بیمه آغاز شده است که امیدواریم از آن سربلند بیرون آید.