الفبا : وزیر اقتصاد گفت دارایی شرکت های دولتی، متعلق به مردم است و در انحصار هیچ فرد یا وزارتخانه ای نیست. از این رو به عنوان یک سرمایه ملی باید با راه حل اثربخش برای رفع مشکل بازدهی اندک آن ها چاره سازی کرد.

به گزارش الفبا و به نقل از شادا ، وی که در اولین جلسه اندیشه ورزی و مدیریت حرفه ای برای افزایش کارایی شرکت های دولتی سخن می گفت، اعلام کرد : برخی از شرکت های دولتی با وجود دارایی زیاد، کارایی کافی نداشته اند ؛ لذا ایجاد هسته های اندیشه ورزی برای ارائه راه حل، متناسب با ساختار اقتصادی ایران از واجبات امروز ماست.

فرهاد دژپسند تصریح کرد : از آنچه که داریم، باید به نفع مطلوب استفاده کنیم و مشکلات کشور را با الویت استفاده از ظرفیت داخلی حل نماییم.

وی افزود : سهم ایران در بازارهای جهانی و شاخص های رفاه، تناسب چندانی با ثروت ملی و ظرفیت های کشورمان ندارد ؛ بنابراین در شرایطی که مخالفان ایران با تمام قوا در پی تحریم اقتصادی و سست کردن پایه های اقتصاد و ایجاد تنگناهای معیشتی برای مردم هستند، لازم است همه متفکران اقتصادی و مدیران با تجربه در پی راه حل اثربخش برای افزایش بازدهی اقتصاد کشورمان باشند.

وزیر اقتصاد بهره وری اندک را در برخی شرکت های دولتی، یک مشکل بزرگ دانست و گفت : متاسفانه مدیریت غیر حرفه ای و دیدگاه های انحصاری و جزیره ای، باید جای خود را به مدیریت خلاق، کارا و دلسوز بدهد.

دژپسند خطاب به اعضای هسته های اندیشه ورزی گفت : زکات علم شما این است که با تشخیص، شناسایی و تدوین راهکارهایی، کمک کنید کشور از این وضعیت عبور کند.

وی عناوین هسته های اندیشه ورزی وزارت اقتصاد را که برای تحقق این مهم پیش بینی شده اند را شامل “اقتصاد کلان”، “بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی اثربخش”، “تامین مالی داخلی”، “تامین مالی خارجی”، “اصلاح نظام پولی و بانکی”، “اصلاح نظام مالیاتی و ارتقای اثر بخشی آن”، “ارتقای عملکرد نظام گمرکی”، “مدیریت حرفه ای و افزایش کارایی شرکت داری دولتی”، “مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت”، “اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط” و “کاربست آموزه های دینی در حوزه بانکداری، بیمه، بازار سرمایه، مالیات و  . . .” عنوان کرد.