الفبا: مجید مشعلچی، مدیرعامل بیمه کوثر در گفتگوی اختصاصی خود ۶ راهکار اساسی برای توسعه بیمه های زندگی را به طور خلاصه ارائه کرد.

موانع و راهکارهای توسعه بیمه های عمر در کشور، نقش سیاست گذاران و شرکت های فعال در این مشکلات به عنوان نخستین سوال در این گفتگوی اختصاصی است که اینگونه پاسخ داده شد:

اولین راهکار مربوط به عوامل ساختاری است که از دلایل ساختاری رشد نکردن بیمه های عمر در ایران، دسترسی نداشتن به آمار صحیح و منسجم است که برای رفع این معضل باید یک نظام آماری مدون و منظم در صنعت بیمه شکل گیرد. در این راستا بیمه مرکزی باید نقش مدیر و ارشاد گر را داشته باشد و شرکت های بیمه را موظف به تولید و ارائه آمارهای منظم و دقیق کند تا این آمارها توسط بیمه مرکزی جمع آوری، هماهنگ و منظم شود و در اختیار همگان قرار گیرد. وجود پرداخت های تأمین اجتماعی بالا که فشار زیادی را به دولت وارد می کند ،می تواند برای کاهش تقاضای بیمه عمر عمل کند. توصیه می شود دولت به جای افزایش مستمری ها، سیاست تشویق و تبلیغ بیمه های عمر را پیش گیرد.

وی دومین راهکار را مقابله با تورم دانست و گفت: فروش بیمه های عمر با سرمایه صعودی، مشارکت بیمه گذار در منافع حاصل از سرمایه گذاری های شرکت بیمه، انتخاب جانشین برای سرمایه.

مشعلچی در این مصاحبه با افق بیمه افزود: راهکار سوم ، راهکاری برای مقابله با درآمد سرانه پایین است. به این منظور باید بیمه های عمر با حق بیمه های کمتر و در نتیجه سرمایه بیمه متعادل تر برای مناطق روستایی و شهرهای کوچک ارائه شود. در این راستا می توان به برنامه های بیمه عمر خرد اشاره کرد که می تواند اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار دهد.

مدیرعامل بیمه کوثر چهارمین راهکار را مربوط به عوامل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی دانست و تصریح کرد: تغییر فرهنگ به نفع اختصاص بخشی از درآمد خانوارها به خرید بیمه عمراست که این امر باید به صورت اصولی و برای بلندمدت و به طور مستمر صورت گیرد تا آحاد ملت، افرادی محتاط، ریسک گریز و آینده نگر باشند. ضمنا آموزش خانواده باید به نحوی باشد که والدین برای پس از مرگ خود هم برای تأمین رفاه فرزندان خویش برنامه ریزی کنند. به عنوان مثال هر خانواده ژاپنی به طور متوسط پنج قرارداد بیمه عمر دارد تا آینده خانواده اش را تأمین کند. اطلاع رسانی در مورد بیمه های عمر و آشنایی با شیوه های پس انداز از طریق این بیمه ها و آگاهی دادن به مردم در مورد خطر فوت سرپرست خانواده و تأمین نشدن خانواده با ایام کهولت و پیری و ناتوانی از طریق رسانه های گروهی، مجلات نشریات است. وی گفت: با آموزش های درون سازمانی در ادارات و مؤسسات به کارمندان و کارگران می توان این روند را کامل کرد.

پنجمین راهکار از نظر مدیر عامل بیمه کوثر به راه حل های  شرکت های بیمه  مرتبط است . طراحی پوشش های به روز و جدید و متاسب با حفظ مشتریان خود و راضی نگه داشتن آنها ، فعال کردن بخش های مربوط به تحقیق و پژوهش در مورد موضوع های مختلف بیمه های عمر مثل ارزیابی دقیق تر ریسک ها، تعیین تعرفه ها و نرخ حق بیمه ها و انتخاب محل مناسب سرمایه گذاری ذخایر فنی و ریاضی از آن جمله است. وی در ادامه گفت:باید نکات دیگری مثل برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای کارمندان، آسان کردن مراحل فروش بیمه نامه و مراحل بررسی های مربوط به پرداخت خسارت به منظور کاهش مراحل اداری و بوروکراسی های موجود، استفاده از روش های نوین فروش که در بسیاری از نقاط دنیا مرسوم و متداول هستند و از این طریق مشتریان بسیاری از خدمات شرکتهای بیمه ای بهره مند می شوند  نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی راهکارهای مربوط به دولت و سیاست گذاری را ششمین توصیه به منظور رونق بیمه عمر و رفتن به سمت فضای رقابتی و انجام فعالیت توسط بخش خصوصی دانست و خاطر نشان کرد: دولتی بودن صنعت بیمه عمر، مناسب توسعه و گسترش آن نیست. دولت باید با یک برنامه ریزی تدریجی به سمت رهایی از تعرفه و استفاده از مکانیسم بازار رود. مشعلچی افزود : نکاتی همچون آزادسازی نرخ تعرفه های حق بیمه و واگذاری اختیارها در سطح وسیع تر به شرکتهای بیمه برای رقایت بر سر قیمت ها و نرخ حق بیمه ها به همراه اختصاص بودجه های تحقیقاتی و پژوهشی به مراکز آموزشی و دانشگاههای مرتبط با بیمه های عمر برای مطالعات جدی درباره عملکرد صنعت بیمه باید مورد توجه باشد.

مدیر عامل بیمه کوثر خاطر نشان کرد: در کشورهای موفق با هدف ارتقا و اعتلای وضعیت بیمه های عمر و توسعه آن، اقدام به اعطای وام و تسهیلات و آماده کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری افراد با گروه هایی که تصمیم به تأسیس شرکت های تخصصی بیمه عمر دارند، می نمایند و دولت ها بیش از پیش به بازار بیمه های عمر توجه دارند که علاوه بر تأمین و حمایت مردم در مورد آینده شان، نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند.