الفبا: شعبه بیمه حکمت شهر رامسر با حضور دکتر غلامحسین چایچی مدیرعامل شرکت بیمه حکمت و برخی مسئولین این شهر افتتاح شد.

 

به گزارش الفبا، دراین مراسم مدیر عامل بیمه حکمت صبا حکم معاون شعبه‌ای شهر رامسر را به خانم تاشی تنفیذ کرد و برای وی و همکارانش آرزوی موفقیت و سربلندی را در جهت ارائه خدمات مطلوب و مورد رضایت مشتریان از درگاه خداوند متعال مسئلت داشت.