الفبا: بانک مرکزی ژاپن به هدف خود برای رساندن نرخ تورم به ۲ درصد نرسید

 

بانک مرکزی ژاپن در گزارش جدید خود اعلام کرد سومین اقتصاد بزرگ جهان نخواهد توانست به تورم ۲ درصدی هدف گذاری شده تا سال ۲۰۲۲ دست یابد و این نرخ کمتر از این سطح خواهد بود. این بانک نرخ تورم را تا پایان مارس سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۶ درصد پیش بینی کرده است.