الفبا: صادرات فولاد در مهر ماه حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است . یکی از دلایل کاهش میزان صادرات قطع همکاری کشورهای عراق و افغانستان است.

به گزارش الفبا، کاهش قیمت های بین المللی می تواند یکی از دلایل دیگر کاهش میزان صادرات باشد.

گفتنی است فولاد مبارکه بیشترین میزان کاهش صادرات را داشته و ذوب آهن که رقم صادراتی آن مثبت گزارش شده است تنها ناشی از افزایش صادرات در محصول کلاف بوده است و اگر سایر محصولات این شرکت با افزایش روند صادرات مواجه شوند رقم صادراتی آن مثبت باقی خواهد ماند. البته انتظار می رود اختلال در صادرات میان ایران و دو کشور عراق و افغانستان بر طرف شود و راه خود را برای ادامه صادرات باز کند.

گفتنی است قیمت جهانی فلزات شامل آلومینیم ، سرب و مس با افزایش روبرو شده است و تنها قیمت روی با ۲ دهم درصد کاهش مواجه شده است .