الفبا: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از کارگران اظهار داشتند: ما باید فرهنگ کار ، تولید و تلاش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم .

 

به گزارش الفبا، رهبر انقلاب در این دیدار با بیان این که نباید اجازه دهیم، روش هایی شبیه بخت آزمایی را در کشور ترویج دهند اظهار داشتند: کلیه دستگاه ها و صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند.قرآن کریم دستاورد حقیقی انسان را حاصل سعی و تلاش او می داند و دستگاه ها و صدا و سیما نیز باید در ترویج  فرهنگ کار ، تولید و تلاش در میان آحاد مردم  تلاش خود را به انجام رسانند .

ایشان خاطر نشان کردند: آنجایی که ذهن انسان کار می کند،فکر انسان کار می کند،بازوی انسان کار می کند،همت و اراده انسان کار می کند، آن هست که انسان را فرد و جامعه را رشد می دهد .

رهبر انقلاب بیان کردند: جوامعی هم که در دنیا از لحاظ مادی رشد کردند، براثر این تلاش رشد کردند .