الفبا: بیمه البرز در سال ۹۸ در بورس با هیجان کار خود را آغاز کرد و در روزهای اخیر با صف خرید مواجه شد و ظرف سه روز کاری گذشته ۱۵ درصد رشد کرد این در حالی است که سهام دیگر شرکت ها چندان با اقبال روبه رو نشده وبعضا منفی دادوستد شدند.

به گزارش الفبا به نقل از بانکداری ایرانی بیمه البرز در سال ۹۸ در بورس با هیجان کار خود را آغاز کرد و در روزهای اخیر با صف خرید مواجه شد و ظرف سه روز کاری گذشته ۱۵ درصد رشد کرد این در حالی است که سهام دیگر شرکت ها چندان با اقبال روبه رو نشده وبعضا منفی دادوستد شدند.حق بیمه تولیدی بیمه البرز در سال ۹۷ ، این شرکت را در رده پنج شرکت نخست در صنعت بیمه قرار داد و توانست وضعیت شرکت را بهبود ببخشد.

در سال ۹۶ شرکت بیمه البرز ۲۱ هزار و ۴۹۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده بود که ۳۱ درصد به بیمه درمان و ۲۸ درصد به بیمه شخص ثالث تخصیص داشت.در سال ۹۷ حق بیمه صادره ۲۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال شد که رشد ۶ درصدی را تجربه کرد.در سال ۹۷ هم بیشترین حق بیمه بیمه البرز به بیمه درمان با نسبت ۳۲ درصد و بعد از آن بیم شخص ثالث با سم ۲۵ درصدی بود .

خسارت پرداختی بیمه البرز در سال ۹۶ معادل ۱۴ هزار و ۷۱۵ میلیارد ریال بود که در سال ۹۷ ۱۶ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.از دیگر اقداماتی که امسال برای بیمه البر اتفاق می افتد فروش سهم دولت روی این شرکت است. دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۸ کل کشور پیشنهاد کرده است تا از محل فروش سهم خود در شرکت بیمه البرز، ۷۵۶ هزار میلیارد ریال سرمایه بیمه ایران را افزایش دهد. در بند (د) تبصره دوم ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸ کل کشور، دولت مکلف شده تا با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ باقی مانده سهام خود را در شرکت بیمه البرز تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند.

  • منبع خبر : بانکداری ایرانی