الفبا: با ابلاغ تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیرعامل بیمه سینا توسط بیمه مرکزی، رضا جعفری رسما دراین سمت مسئولیت را برعهده گرفت.

 

به گزارش الفبا، بیمه مرکزی صلاحیت رضا جعفری را برای تصدی مدیرعاملی شرکت بیمه سینا تائید و به این شرکت ابلاغ کرد.

رضا جعفری با مدرک دکترای مدیریت مالی ،سمت هایی چون رئیس هیئت مدیره بیمه دانا ، مدیریت عامل و عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی ،مشاور رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرکل بیمه ایران در استان گلستان،مدیر کل بیمه ایران در شاهرود را در کارنامه خود دارد.