الفباخبر: طبق گزارش های اخیر، سالی ۱۰۰ هزار درخت برای ارائه دفترچه بیمه قطع می شود و در کشور باید هر سال بالغ بر ۱۰۰ هزار قطعه درخت قطع شود تا برای همه سازمان های بیمه گر دفترچه تولید شود. در نتیجه حذف دفترچه منجر به صرفه جویی اقتصادی و جلوگیری از قطع درختان برای کمک به محیط زیست می شود.

به گزارش الفباخبر، علی اصغر قائمی در مراسم افتتاح سامانه حذف دفترچه بیمه و اپلیکیشن خدمات غیرحضوری بیمه سلامت در کرمان گفت: سازمان بیمه سلامت اهداف راهبردی را تعریف کرده که یکی از آنها استقرار سازمان الکترونیک است.

وی افزود: هر درخت قطع شده معادل ۶۱۷ دفترچه بیمه است و با احتساب جلد و صفحات توضیح، هر درخت قطع شده برابر با ۵۵۰ دفترچه بیمه است. سالی ۲۲ میلیون دفترچه بیمه در سال ارائه می شود و در نتیجه متاسفانه باید سالی ۴۰ هزار درخت برای ارائه دفترچه بیمه قطع شود.

قائمی ادامه داد: در کشور باید سالی بالغ بر ۱۰۰ هزار قطعه درخت قطع شود تا برای همه سازمان های بیمه گر دفترچه تولید شود. در نتیجه حذف دفترچه منجر به صرفه جویی اقتصادی و جلوگیری از قطع درختان و از بین رفتن طبیعت خواهد شد.

معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در سازمان بیمه سلامت بالغ بر ۴۰ میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش وجود دارد که مجموع مراجعات در بستری و سرپایی بالغ بر ۲۰۰ میلیون بار در سال است و ۴۵ هزار موسسه طرف قرارداد نیز وجود دارد که از سوی همه این موارد، اسنادی برای رسیدگی مالی و غیره تولید و ارسال می شود.

گفتنی است بیمه تامین اجتماعی و شرکت های بیمه بازرگانی برنامه های جدیدی برای کمک به محیط زیست دارند.