الفبا-علیرضا صابر: هرچه زمان می گذرد و اقتصادها پیشرفته تر می شوند و شاخص های صنعتی و اقتصادی مدرن تر می گردند، مفاهیم بیمه ای نیز تخصصی تر و دارای عمق راهبردی و علمی بیشتری می شوند، این موضوع در جامعه و اقتصاد روبه رشد ایران نیز با توسعه صنایع مختلف به ویژه در بخشهایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، نیروگاه ها و حتی صنعت گردشگری مصادیق فراوانی یافته است.یکی از این مصادیق در سخنرانی چند روز قبل رییس هیات مدیره بیمه البرز در کنگره صنعت حفاری ایران نمود پیدا کرد، جایی که سید محمد رضا میری لواسانی به صراحت کمبود نیروی متخصص بیمه ای از صنعت نفت را مورد انتقاد قرار داد و از رنج کمبود متخصصان بیمه ای در صنعت نفت سخن گفت و افزود:”صنایع نفت و بیمه هر یک با قدمت صد ساله جزو قدیمی ترین صنایع کشور هستند و صنعت حفاری نیز جز ارکان اصلی صنعت نفت از اکتشاف تا بهره‌برداری است اما متاسفانه شرکت‌‌های بیمه تا کنون به صورت تخصصی و دانش‌محور در صنعت نفت به ویژه بخش حفاری حضور نداشته‌اند.”

این که رابطه بیمه با صنایع مختلف تخصصی نشده است، یک واقعیت غیرقابل انکار است و دفتر ایجاد ارتباط بیمه با صنعت که از دغدغه های مدیریت جدید بیمه مرکزی است یک راهبرد برای ورود تخصصی صنعت بیمه به تمام عرصه های صنعتی است که عطش دریافت خدمات بیمه های بازرگانی را در خود دارند.
این نقیضه زمانی خود را عیان تر می کند که هر دو این صنایع دارای سابقه ترکیب یک قرن هستند و متاسفانه شرکت های بیمه تاکنون به صورت تخصصی و دانش محور در صنعت نفت به ویژه حفاری حضور نداشته اند.
اینکه بنگاه های اقتصادی برای تامین امنیت سرمایه گذاری اقتصادی و تضمین آرامش نیروی انسانی خود به خدمات بیمه های بازرگانی نیاز دارند بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر صنعت بیمه نیز مسیر بازاریابی و ارایه خدمات به صنایع مختلف را از طریق ارایه بیمه نامه های مختلف هموار نکرده اند.حتی الگو های رایج در ورود بیمه به صنایع مختلف کاملا در سوابق جهانی خود قابل اقتباس است.
البته مصادیق این موضوع فراوانند، تامین امنیت تجهیزات و نیروی انسانی شاغل در صنایع پرخطری همچون تولید و توزیع برق، حفاری چاه های نفتی ، تولید محصولات خطرزای صنایع پتروشیمی، تولید و صادرات گاز و جلوگیری از خوردگی خطوط لوله صنعت گاز و نفت ،بخشهای گوناگون صنعت هسته ای به ویژه در زمینه تولید برق اتمی و ده ها عرصه صنعتی دیگر جزو موضوعاتی است که هریک نیازمند ورود تخصصی صنعت بیمه است، حتی صنعت گردشگری و بیمه گردشگران خارجی در داخل کشور از موضوعاتی است که کمتر مورد بحث و مداقه قرار گرفته است و باید به گونه ای تخصصی بین دو صنعت بیمه و گردشگری ارتباط لازم فراهم آید.
البته همه این ها یک روی سکه است و روی دیگر سکه به تخصصی شدن محاکم و قضاتی برمی گردد که در دستگاه قضایی به داوری دراین امور می پردازند و کمبود آموزشهای لازم برای آنان ممکن است اثرات آسیب زایی برای صنعت بیمه و اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
در مجموع باید تاکید کرد که صنعت بیمه نیز همگام با حرکت شتابان علم و توسعه اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، حضوری تخصصی تر و ارتباطی دقیق تر با بنگاه های اقتصادی از یک سو و نظام حقوقی و قضایی کشور از سوی دیگر ایجاد کند تا از قافله پیشرفت و توسعه عقب نماند.