الفبا-حسین بردبار: رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره احداث ۱۰۰ هزار مسکن در قالب طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور توسط این بنیاد در پاسخ به الفبا گفت: این طرح بخشی از طرح ساخت ۴۰۰ هزارواحد مسکونی است که ۲۰۰ هزارواحد مسکونی دیگر در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد دیگر آن نیز در قالب طرح های بازآفرینی شهری است.

به گزارش الفبا، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی ویژه معلولان بین بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی کشور، در پاسخ به این سوال که آیا احداث ۱۰۰ هزار مسکن محول‌شده از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوی وزارت راه و شهرسازی به بنیاد مسکن در قالب طرح تولید و عرضه مسکن آغاز شده است یا خیر، گفت: طرح تولید و عرضه مسکن از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است، قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود که عملیات احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به بنیاد مسکن محول شده است.
وی درخصوص جایگاه احداث این ۱۰۰ هزار واحد نیز گفت: این واحدها در شهرها ساخته می شوند و بخشی از آن نیز درقالب طرح های بازآفرینی شهری در حاشیه شهرها است.
وی افزود: ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی در زمین‌های بنیاد مسکن که در اختیار دارد احداث خواهد شد و مابقی زمین‌هایی که سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار دارد، به بنیاد مسکن تحویل و در این زمینه‌ها واحدهای مسکونی موردنظر احداث خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه استارت طرح مورد اشاره (تولید و عرضه مسکن) هفته جاری در مشهد به تعداد ۶۵۸ واحد مسکونی کلنگ‌زنی می‌شود، گفت: کلنگ ۵۰۰ واحد مسکونی هفته گذشته در استان مرکزی به زمین زده شد.
تابش در پاسخ به این سوال که گفته شده است این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۹۹ احداث آنها به اتمام برسد، گفت: اگر چنانچه تامین زمین به موقع انجام شود، دو سال بعد از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحویل زمین عملیات احداث به پایان خواهد رسید.
وی در پاسخ به این که که آیا می‌توان از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقساط بازگشتی مسکن مهر در بازسازی واحدهای مسکن روستایی استفاده کرد، آیا امکانپذیر است یا خیر، گفت: بازگشت اقساط مسکن مهر به بانک‌های عامل برخورد می‌کند؛ چراکه این بانک‌ها این بازگشتی اقساط را در بودجه‌های خود منظور و نمی‌توانند آنها را به کارهای قبلی اختصاص دهند. لذا این اقدام امکانپذیر نیست.
به گفته وی، این اقدام در شرایطی می‌توانست انجام شود که صندوقی برای بازگشت اقساط مسکن مهر تهیه می‌شد.
۴۰ میلیون تومان وام برای ساخت مسکن
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به امضای تفاهمنامه مشترک احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی بین بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی کشور گفت:به هریک از این واحدها ۴۰ میلیون تومان وام اختصاص می یابد که ۱۰ میلیون تومان آن به صورت بلاعوض از طرف بهزیستی و ۵میلیون تومان بلاعوض از طرف بنیاد مسکن و ۲۵میلیون تومان وام ۴ درصد از طریق سیستم بانکی دراختیار واجدان شرایط قرار می گیرد.
وی افزود: در گذشته و در سال ۹۴ تفاهمنامه‌ مشترکی با بهزیستی انجام شد که این تفاهمنامه بین بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، سامزان بهزیستی، خیرین مسکن‌ساز و سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده بود که بر اساس این تفاهم‌نامه تاکنون حدود ۶۶۰۰ خانوار دو معلول و بالاتر در روستاها صاحب مسکن شده‌اند و مراحل مختلف ساخت در حال انجام است که البته از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این تعداد ۳۱۰۰ واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده است.
تابش تصریح کرد: ۷۷۳۷ واحد مسکونی در شهرها در قالب احداث واحدهای مسکونی برای افراد دو معلول به بالا در حال ساخت است که تاکنون ۳۰۰۰ واحد مسکونی اتمام یافته است.
وی با اشاره به اینکه تفاوت تفاهمنامه امروز با تفاهمنامه قبلی این است که امروز عملیات احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی برای تمام افراد تحت پوشش بهزیستی احداث خواهد شد که از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حداقل درآمد و امکانات زندگی بهره‌مند هستند. پس قرار است در قالب این تفاهمنامه ۲۵ میلیون تومان وام با نرخ سود ۴ درصد و ۱۵ میلیون تومان وام بلاعوض که ۱۰ میلیون تومان آن را بهزیستی و ۵ میلیون تومان آن را بنیاد مسکن تقبل خواهد کرد.
به گفته وی افرادی که در قالب این تفاهمنامه زمین داشته باشند، در زمین آنها این واحدها احداث خواهد شد و افرادی که زمین ندارند با همکاری سازمان بهزیستی زمین رایگان به آنها اعطا خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به خراسان درباره این که منابع این تسهیلات بلاعوض از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کجا تأمین می‌شود، گفت: منابع این طرح در بودجه سالیانه دیده شده است و منابع تسهیلات بلاعوض از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب ۱۰۰ امام خواهد بود، هرچند یک تفاهمنامه جدیدی که برای جنوب کرمان و سیستان بلوچستان میان بنیاد مسکن با سازمان مدیریت امضا شد، قرار شد که کمیته امداد ۱۰ هزار واحد مسکونی در جنوب کرمان که ۵۰۰۰ هزار واحد آن را بنیاد مسکن و ۵۰۰۰ هزار واحد مسکونی را کمیته امداد با منابع ترکیبی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمان برنامه و بودجه احداث کند.
همچنین در این مراسم وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طرح خوبی که در سال ۹۴ برای احداث واحد مسکونی برای معلولان با بنیاد مسکن به امضا رسید امروز تفاهمنامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و در شهرهای کمتر از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۲۵ هزار نفر گفت: این تفاهمنامه‌ به طور مشترک برای خانوارهای دو معلول و بیشتر منعقد شده است. پس این طرح برای سایر مددجویان نیز هست.
وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: بر اساس این تفاهمنامه، ۵ میلیون تومان بنیاد مسکن و ۱۰ میلیون تومان سازمان بهزیستی وام بلاعوض اعطا خواهد کرد؛ بنابراین امیدوار هستیم سقف اعطای این تسهیلات در سال ۹۸ افزایش یابد.