الفبا: مدیرعامل شرکت بیمه ما تایید کرده است که شرکت متبوع او از گروه خودروسازی سایپا چند میلیارد تومان بابت صدور بیمه نامه شخص ثالث طلبکار بوده و اکنون هم نزدیک به دو ماه است که بیمه نامه‌ای از ناحیه این شرکت برای خودروهای صفرکیلومتر ساپیا صادر نمی‌کند!

به گزارش الفبا، حجت بهاری فر تاکید کرد که سهم شرکت بیمه ما درصدور بیمه نامه شخص ثالث صفر کیلومتر برای شرکت های خودرویی ازجمله سایپا ازهمه شرکت ها پایین تر بوده وادامه داد که شرکت بیمه ما تمایلی برای فروش بیمه نامه صفرکیلومتر به خودروسازان با شرایط فعلی ندارد.
وی،علت عدم تمایل برای صدور بیمه نامه شخص ثالث برای شرکت های خودرویی را تاثیرگذاری منفی در ای پی اس شرکت بیمه ما با توجه به شرایط پرداختی خودروسازان به شرکت ها دانست.
وی،بارد هرگونه عقد قرارداد شرکت بیمه ما با بدهکاران بزرگ،درعین حال پیرامون پرداخت بدهی ایران ایر به شرکت متبوع خودگفت که ایران ایر به ما قول داده که هرچه سریعتر بدهی خود را به شرکت بیمه ما جبران کند که به مرور هم حق بیمه خود را پرداخت می کند.
بهاری فر،اذعان داشت که شرکت بیمه ایران، تمایلی برای همکاری و عقد قرارداد ایران ایر با بیمه ما نداشت هر چند که ایران ایر با عقد قرارداد، به بیمه ما اعتماد کرد که این امرموفقیتی بزرگ برای این شرکت بیمه ای ایجاد کرد.
مدیر عامل شرکت بیمه ما خبر داد که در سالجاری دستکم ۲۰۰ میلیارد تومان حق بیمه درمان را جذب نکرده که علت آن بی میلی برای افزایش سهم بیمه درمان درسبد پرتفوی شرکت متبوع خود بوده است.
وی، بیمه نامه درمان را یک رشته بیمه ای وقت گیر برای شرکت های ذکر کرد و توضیح داد که درحال حاضر بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل فروش بیمه نامه درمان، با کسری ذخایر مواجه هستند.
بهاری فر گفته است که ظرفیت بازار بیمه ای کشور،امکان فعالیت ۱۰ برابر بیشتر از کل نمایندگان فعلی بیمه را دارا بوده، مشروط به اینکه نمایندگان فعلی هم توانمندسازی شوند، حال آنکه صنعت بیمه برای نمایندگان بیمه ای برنامه خوبی ندارد.
مدیر عامل شرکت بیمه ما، راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث، را یک الزام قانونی برشمرد که صنعت باید زیرساخت آن را آماده کند و افزود که با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه افزایش حق بیمه تبعاتی را به دنبال دارد سال ۹۸ برای اجرایی کردن این قانون زود است.
وی،درعین حال گفته که اگر بیمه مرکزی نظارت خود را تقویت کند، برخی از شرکت‌های فعلی بیمه‌ای بیمه نامه شخص ثالث صادر نمی‌کنند، هر چند که در قانون هم صدور بیمه نامه شخص ثالث برای همه شرکت ها الزامی نبوده و فقط الزام صدوراین نوع بیمه نامه،مختص بیمه ایران است.
بهاری فر تایید کرد که در کل موافق ادغام شرکت‌های بیمه‌ای است زیرا ابتکار عمل درصنعت بیمه کم بوده و خلاقیتی هم وجود ندارد و اذعان داشت که ابتکار عمل در رقابت بین شرکت ها شکل می گیرد بنابراین اگر شرکتی اصولی فعالیت نمی‌کند باید از گردونه بازار حذف شود، حال آنکه برای حذف نشدن آن شرکت در شرایط فعلی، مقاومت می شود.
مدیرعامل شرکت بیمه ما، وجود هرگونه درگیری و یا دعوا در هیات مدیره شرکت متبوع خود را رد و اعلام کرد که حواشی که برای بیمه ما در این مدت ایجادشده ناشی از مدیریت هزینه ها بوده و در عین حال گفت که چیزی در مورد جدایی تاجیک، از ریاست هیات مدیره بیمه ما که به صورت همزمان عضو هیات مدیره بانک ملت هم هست نشنیده است.