الفبا: سرهنگ احسان مومنی رییس اداره تصادفات پلیس راهور با اشاره موضوع آموزش را در ارتقا فرهنگ ترافیکی رانندگان و کاهش تصادفات بسیار موثر دانست.

 

به گزارش الفبا ، سرهنگ مومنی گفت:حدود ۱۸ درصد تصادفات شهر تهران به علت عدم رعایت حق تقدم از جانب وسایل نقلیه می باشد و دومین علت تصادف در شهر تهران محسوب میگردد.
به گفته وی برابر ماده ۱۳۷ آیین نامه راهور حق تقدم عبور وسایل نقلیه در تقاطع ها و میدان هایی که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی و علامت می باشند به شرح زیر است:
الف: در تقاطع هم عرض اگر ۲ وسیله نقلیه روبه روی یکدیگر در حرکت باشند بخواهند با هم وارد خیابان واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند.
ب: هرگاه ۲ یا چند وسیله نقلیه از ۲ یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
پ: هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که در درون میدان در حال حرکت می باشد.
ت: در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که به طور مستقیم و در مسیر مجاز در حال حرکت می باشد.
سرهنگ مومنی در پایان اظهار امیدواری نمود رانندگان عزیز با رعایت قوانین و مقررات مربوط به حق تقدم عبور در تقاطع و میادین شاهد کاهش وقوع حوادث و تصادفات باشیم.