الفبا-حسین بردبار:مراسم عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی نوری عصر امروز درحالی برگزار شد که به گفته مدیرعامل این شرکت توانسته ۵ کاتالیست مورد نیاز داخل را باوجود تحریم های ظالمانه بومی سازی کند.
به گزارش الفبا، تقی صانعی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری عصر امروز در آیین عرضه اولیه سهام این شرکت در بورس گفت: از ۷ کاتالیستی که هم اکنون وارد کشور می شود ، ۵ کاتالیست در داخل کشور بومی سازی شده است و ۲ کاتالیست باقی مانده ، مربوط به مواردی می شود که عمومی تر هستند و دسترسی و واردات آنها آسانتر است.
به گفته وی پیشتر این کاتالیستها از کشورهای ژاپن و فرانسه وارد کشور می شدند و بومی سازی آنها تاثیر خوبی در صرفه جویی ارزی دارد.
معاون مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز دراین مراسم با بیان این که این شرکت با محاسبه ارز ۱۰ هزارتومانی در بورس عرضه شده است، گفت: ما اخیرا ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی را به قیمت ۱۱هزار و ۳۰۰ تومان به سامانه نیما واگذار کردیم. به گفته وی افزایش قیمت ارز و کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها در افزایش سهام و سودآوری خریداران این سهام می تواند موثر باشد.