الفبا: این نماینده با لابی گسترده خود می خواهد مامور وظیفه شناس گمرک را از کار برکنار کند.

طبق اخبار رسیده به الفبا خبر، نماینده سراوان برای تضمین ضمانت نامه کالایی به گمرک مراجعه کرده بود و آن کالا خودرو نبود، نماینده مردم سراوان قصد ورود به پارکینگ گمرک را داشته و انتظامات به او می‌گوید ورود به پارکینگ نیاز به هماهنگی داشته و نماینده از این انتظار ۱۰ دقیقه‌ای برای هماهنگی ورود خودروی خود عصبانی شده و به کارمند گمرک توهین و فحاشی می‌کند.

نماینده با این استدلال که چرا برای او با سایر مردم تفاوت قائل نمی‌شوند و او هم مانند مردم عادی باید منتظر طی مراحل قانونی برای ورود به پارکینگ گمرک باشد، عصبانی شده و کارمند وظیفه شناس گمرک را به باد فحش می‌گیرد.

نماینده سراوان ابتدا با یک خودروی لکسوس و با عنوان تضمین ضمانت کالای یک وارد کننده و گره گشایی از کار مردم به پارکینگ گمرک مراجعه می‌کند. انتظامات به وی متذکرمی شود که ورود به پارکینگ نیاز به هماهنگی داشته و جهت انجام امور باید منتظر بماند در نتیجه آقای درازهی از این انتظار ۱۰ دقیقه‌ای عصبانی شده و به کارمند گمرک توهین و فحاشی میکند.
اضافه می کند این نماینده با لابی گسترده خود می خواهد مامور وظیفه شناس گمرک را از کار برکنار کند.