الفبا-حسین بردبار: معاون نظارت بانک مرکزی در گفت وگو با الفبا به تشریح آینده قراردادهای مردم با بانکهای مشمول طرح ادغام و همچنین علت این اقدام در نظام بانکی پرداخت.
به گزارش الفبا ،پس از آنکه بانک مرکزی در یک تصمیم شجاعانه موضوع ادغام ۵بانک نظامی را در بانک سپه مطرح کرد، پرسشهای گوناگونی درباره آینده قراردادهای مشتریان با این بانکها و علت اصلی این ادغام در افکار عمومی مطرح شد که این پرسشها را در گفت وگو با دکتر فرهاد حنیفی ، معاون نظارت بانک مرکزی بررسی کردیم که در ادامه می خوانید:
الفبا:با توجه به موضوع ادغام ۵بانک متعلق به نیروهای مسلح تکلیف قراردادهایی که مردم با این بانکها بسته اند و نظارت بر آنها چه می شود؟
-قراردادهایشان به قوت قبل به همان شکلی که بوده است، باقی است و درزمانی که سررسید می شود، اگر مراحل ادغام به انتها رسیده باشد، قرارداد جدید در چارچوب قرارداد با بانک سپه اجرا می شود و اگر تا زمانی که سررسید می شود، مسایل مربوط به ادغام به انتها نرسیده باشد، مجدد طبق شرایطی که در همان بانک هست و توافق بین شعبه و مشتری به انجام می رسد.
الفبا:یعنی اگر مساله ادغام صورت بگیرد و قرارداد مشتری ادامه دار باشد، آن قرارداد به قوت خودش باقی است؟
-بله، مشکلی ندارد. از نظر بانک سپه هم مورد تایید است تا زمانی که سررسید می شود، در سررسید شرایط جدید و در سربرگهای بانک سپه انجام می شود.
الفبا:گفته می شود که یکی از علل مهم این ادغام ها این است که برخی از این بانکها تعهدات بیشتر از حد مجازشان داشته اند ، مثلا در سپرده گذاری یا سودبانکی یا موارد دیگر، این شائبه چقدر واقعیت دارد؟
-واقعیت این است که این موضوع خیلی کمرنگ است چون از ۵بانک مشمول ادغام، ۴ بانک به اصطلاح شرایط مناسبی دارند، حتی بانک خیلی خوب در این ها هست، بانک متوسط هست وبانک ضعیف هم هست.
الفبا:پس دلیل اصلی ادغام چه بوده است؟
-دلیل اصلی واقعا حرکت به سمت یک سیستم بانکی کارآمدتر بوده است و به طور کلی همان طوری که در فهرست هم اعلام شده است، یکی از دلایل اصلی خروج نیروهای مسلح از عرصه و صنعت بانکداری بوده است.
درخور ذکر است ، با ابلاغیه بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته بانکهای انصار، قوامین،مهر اقتصاد،حکمت ایرانیان و موسسه مالی اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می شوند.