الفبا: جلسه هیات مدیره بیمه ملت به منظور انتخاب مدیر عامل این شرکت تشکیل شد و با رای اعضای هیات مدیره، علی صلاحی نژاد به عنوان مدیر عامل شرکت بیمه ملت انتخاب گردید.

به گزارش الفبا، علی صلاحی نژاد، معاون مالی و اداری سابق بیمه ملت و مدیر عامل شرکت لیزینگ بانک مسکن بوده و دارای سوابق مدیریتی و تالیفات متعددی در زمینه مالی و بیمه ای است.

یادآور می شود جلسه معارفه علی صلاحی نژاد برای مدیر عاملی بیمه ملت روز یکشنبه در محل شرکت، برگزار می‌شود.