غنی سازی

 

الفبا : روحانی گفت طرفین مذاکره منطقی برخورد کنند

و اگر سر برجام متعهد نیستند، انتظار تعهد نداشته باشند.

به گزارش الفبا وی در مورد غنی سازی پس از ۱۶ تیر امسال افزود :

اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند و از چارچوب خارج شود، رآکتور اراک را به حالت قبل باز میگردانیم و در مورد غنی سازی جدی هستیم.