الفبا: برخی از شنیده ها از کم توجهی به اخبار و فعالیتهای بازار بیمه کشور در فاینکس ۲۰۱۹ حکایت دارد.
به گزارش الفبا ،دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که از ۲تا ۵ اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های تهران آغاز به کار می کند،جایگاهی برای عرضه آخرین دستاوردها و رویدادهای بازار سرمایه، بانکها و بیمه کشور است اما برخی از شنیده ها از کم توجهی به صنعت و بازار بیمه حکایت می کند. یک فعال صنعت بیمه با اشاره به کمتر دیده شدن فعالیتهای بازار بیمه دراین نمایشگاه در مقایسه با بازار سرمایه و بانکهای کشور در گفت وگو با الفبا خواستار توجه بیشتر برگزار کنندگان این نمایشگاه به فعالیتهای بازار بیمه شد.
اخیرا الفبا در یادداشتی به بهانه تشکیل فاینکس ۲۰۱۹ خواهان ایجاد یک نمایشگاه مستقل برای بازار بیمه شده بود اما اکنون برخی از خبرها نشان از کمرنگ شدن خبرهای مرتبط با صنعت بیمه و بازار بیمه در این نمایشگاه دارد، به طوری که در یک کلیپی که اخیرا درباره این نمایشگاه تهیه شده اشاره چندانی به بازار و فعالان صنعت بیمه نشده است و از سوی دیگر تعداد ملموسی از شرکتهای بیمه ای در نمایشگاه دوازدهم حضورنیافتند. به نظر می رسد برگزاری این نمایشگاه توسط فعالان بازار بورس موجب توجه کمتری به سایر عرصه ها و بازارهای مرتبط با این نمایشگاه از جمله بازار بیمه شده است که خوب است توجه بیشتری به این موضوع گردد.