الفباخبر: بانک ایران زمین به منظور مشتری مداری و ارائه تجربه مشتریان از کلیه علاقه مندان به نام گذاری فعالیت های نوین بانکداری دیجیتال این بانک دعوت کرد تا در کمپین نام گذاری شعبه دیجیتال این بانک شرکت کنند.

 

به گزارش الفباخبر، در راستای ارائه بانکداری دیجیتال اولین شعبه تمام دیجیتال این بانک در مجتمع مگامال با حضور مدیران ارشد بانکی و اصحاب رسانه افتتاح و در این مراسم کمپین نام گذاری شعبه توسط مدیرعامل بانک رونمایی شد.

بانک ایران زمین در راستای مشتری مداری و برقرار کردن ارتباط هرچه بیشتر این بانک با مشتریان خود پیشنهاد نام شعبه دیجیتال را به مشتریان واگذار کرده، لذا از همه مشتریان و مردم ایران زمین درخواست کرد در کمپین نام گذاری اولین شعبه دیجیتال این بانک مشارکت کنند.

این بانک از مخاطبان خود در خواست کرد با ورود به آدرس: https://club.izbank.ir نسبت به ثبت پیشنهاد خود اقدام و در صورت موفقیت در ارائه بهترین پیشنهاد جایزه دریافت کنند.