الفبا: پایان وقت اداری فردا یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷آخرین مهلت ثبت نام در آزمون نمایندگی فروش بیمه های زندگی از سوی پژوهشکده بیمه اعلام شده است.

 

به گزارش الفبا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه این آزمون در تاریخ ۱۶ اسفند ماه در تهران و کلیه مراکز فعال استان ها برگزار می شود.

برابر آیین نامه ۹۶، شرکت های بیمه می توانند در رشته آزمون های انفرادی به اشخاص حقیقی که آزمون نمایندگی فروش بیمه های زندگی مورد تایید بیمه مرکزی را گذرانده باشند، پروانه فعالیت را در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آیین نامه مذکور اعطا نمایند.

بر حسب درخواست شرکت های بیمه و تصویب کمیته سیاست گذاری آزمون های بیمه مرکزی، مقرر شد اولین آزمون نمایندگی فروش بیمه های زندگی توسط پژوهشکده بیمه در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال جاری برگزار شود.

گفتنی است آیین نامه ۹۶ که جایگزین آیین نامه شماره ۵۴ شده است از ابتدای سال ۹۸ لازم الاجراست و پیشتر برگزاری این آزمون از طریق مکاتبات رسمی پژوهشکده بیمه به شرکت ها اعلام شده است.