الفبا:در حکایتی عبرت آموز که سیدآبادی ارسال کرده به نکته قابل تاملی اشاره می شود و آن حکایت گداپروری امروز ماست.

 

گدای مشهوری بود به نام “عباس دَوس” که در گدایی مشهور بود.
روزی در حمام جوانی به نزد او آمد و گفت:
(می‌خواهم از تو گدایی یاد بگیرم و شاگرد تو باشم)
عباس دَوس گفت:
(گدایی شاگردی نمی‌خواهد، فقط سه قانون مهم دارد:
۱- گدایی کن از هر کسی که باشد!
۲- گدایی کن هرجا که باشد!
۳- حاصل گدایی را قبول کن هرچه باشد!)

نقل به مضمون از کتاب لطائف‌الطوائف

حالا ما ملت ایران شده‌ایم شاگرد ممتاز “عباس دَوس”
هر سهمیه‌ای و صفی باشد، هرکجا، هرچه، هر مقدار ما آنجا حاضریم..
صف سبد کالاست مردم با ماشین‌های چند صد میلیون تومانی با عجله می‌روند که در اول صف باشند.
برای یارانه پولدارها زودتر از فقیران ثبت نام می‌کنند.
چند سال پیش صف شیر یارانه‌ای هم شلوغ شد.
(توسط مردمی که قبل از آن شاید اصلاً سراغ شیر پاستوریزه نمی‌رفتند)

فرهنگ گداپروری با موفقیت کامل پیاده شده است.
آنهم در کشوری که ۹ درصد ثروت جهان را با یک درصد جمعیت جهان داراست!!!!