الفبا- حسین بردبار:مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) می گوید که قرارداد خرید هواپیما به ویژه با شرکت ای تی آر هنوز معتبر است و لغو نشده است بلکه مجوز اداره خزانه داری آمریکا درباره این قراردادها ملغی شده است.

 

جزئیات بیشتر را در گفت و گوی اختصاصی فرزانه شرفبافی با الفبا می خوانید:

الفبا-گفته می شود پس از خروج آمریکا از برجام قراردادهای خرید هواپیما نیز لغو شده است؟

دکتر شرفبافی-لغو قرارداد نداشته ایم، از عبارت لغو قرارداد استفاده نکنید، مجوز فروش آنها به ایران ایر لغو شده است، وگرنه قراردادها به ویژه قرارداد ای تی آر کاملا معتبر است.

الفبا-یعنی قراردادهایی که قبل از برجام داشتیم {برای خرید هواپیما}همچنان به اعتبار خودش پابرجاست؟

دکتر شرفبافی-قراردادها مجوز اداره خزانه داری آمریکا را می خواهد که بتواند عملیاتی بشود، آن مجوز بنا به دستور مدیریت اداره خزانه داری آمریکا به شرکتهای کارخانه های سازنده ملغی شده است.

الفبا-این که می فرمایید جلوی مجوز خرید گرفته شده است یعنی امکان این که بعدا مجوز برگردد وجود دارد؟

دکتر شرفبافی-بله، ما در یک بازه زمانی هم این تمدید را گرفتیم و ۵فروند هواپیمای جدید را دریافت کردیم ، مجوز لغو شده بود و مجوز جدید برای ۸فروند صادر کردند که ما ۵ فروند از این هواپیماها را از نظر صلاحیت فنی تایید دادیم.

الفبا-بر اساس قرارداد ای تی آر ما چند فروند هواپیما می توانیم بخریم؟

دکتر شرفبافی-ما ۱۳ فروند خریدیم .

الفبا-اصل قرارداد برای چند فروند بود؟

دکتر شرفبافی-اصل قرارداد برای ۲۰ فروند بود که ما ۸ فروندش را ابتدا تحویل گرفتیم ، بعد مجوز اوفک باطل شد و برای مجوز اوفک تقاضا کردیم و در یک بازه کاری کوتاه ۶ روزه به ما مجوز دادند که ۸ فروند تحویل بگیریم که ما ۵ فروند را از نظر فنی پذیرفتیم و تحویل گرفتیم که در مجموع ۱۳ فروند داریم و درحال ادامه مذاکرات هستیم.