الفبا: نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح قوانین نظام بانکی در مجلس دهم خبر داد.

 

سید حسن حسینی شاهرودی ضرورت اصلاح این قانون را به تخلف های محرز بانک مرکزی نسبت داد که قدیمی بودن قوانین بانکی فعلی امکان رسیدگی به آن را نمی دهد. وی برای نمونه به ماده ۲۶ قانون درمورد موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساختار بانک مرکزی متعلق به سال ١٣۵٢ است، از آن زمان تاکنون ۴۵ سال گذشته اما هنوز ساختار قدیمی با وجود تغییرات بسیار حاکم است که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.اکنون بحث اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکداری و همچنین بانک توسعه در دستور کار است که خوشبختانه بزودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت. تمام تلاش این است تا قبل از پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مرتبط با بانکداری صورت بگیرد.