الفبا: سخنگوی شورای شهر تهران لیست ۳۰ نفری گزینه های شهرداری تهران را که حاصل جلسه هم اندیشی شورای شهر تهران است را اعلام کرد.

به گزارش الفبا، علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران اسامی این فهرست را به شرح زیر اعلام کرد:

محسن هاشمی، علی اوسط هاشمی، تقوی نژاد، الهه کولایی، حسینی مکارم، مقدس زاده، علی ربیعی، مناف هاشمی، محسن پورسیدآقایی، معصومه ابتکار، حجت میرزایی، اردکانیان، عباس آخوندی، مصطفی سلیمی، نصرالله جهانگرد، مولاوردی، مصطفی موسوی لاری، ایرج معزی، مصطفی سالاری، جواد امام، حمید امامی، غلامرضا انصاری، کشت پور، شیخ، صادق خرازی، انصاری لاری، پیروز حناچی، واعظ احمدی، خواجه نصیر، علی اصغر احمدی از گزینه های اولیه انتخاب شهردار هستند.