مالیات از درآمد ایران نصف کشورهای در حال توسعه است

الفبا : رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید ۳۵ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم، در حالی که در کشورهای پیشرفته ۳۰ درصد درآمد مردم بابت مالیات اخذ می‌شود و در کشورهای در حال توسعه این رقم ۱۵ تا ۱۸ درصد است.

به گزارش «الفبا» ، امیدعلی پارسا در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این که به دنبال هوشمندسازی نظام محاسبه مالیاتی کشور هستیم، گفت: تا زمانی که ریز اطلاعات دقیق و اسناد متقن درباره دارایی‌ها و درآمد همه اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه‌های الکترونیکی ایمن و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگیرد، قادر نخواهیم بود از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و اداره عادلانه کشور هم محقق نخواهد شد.

اصلاح پایه‌های مالیاتی ضروری است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح پایه‌های مالیاتی و اصلاح شکل‌های درآمد و هزینه کشور را ضروری دانست و افزود: حاکمیت‌ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارند و برای این کار باید زیرساختارهای الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه‌های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت‌ها را کامل، دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

وی از فراهم بودن شرایط فرار مالیاتی که نوعی دزدی است انتقاد کرد و ادامه داد: حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم که تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به دریافت ۸٫۵ درصدی مالیات از درآمد گفت: در کشورهای پیشرفته ۳۰ درصد درآمد مردم بابت مالیات اخذ می شود و در کشورهای در حال توسعه این رقم ۱۵ تا ۱۸ درصد است.