الفبا : مدیر شبکه «شما» پس از اتفاقاتی که امروز در برنامه تلویزیونی «من و شما» روی داد، عوامل و مجری برنامه را توبیخ کرد و از مردم عذر خواست.

به گزارش الفبا، در برنامه ای این شبکه که مسعود فراستی به عنوان میهمان حضور داشت، برخورد آرش ظلی پور، مجری برنامه «من و شما» به گونه ای بود که میهمان برنامه با بی ادب خواندن مجری به یک باره صحنه را ترک کرد و یک برنامه زنده تلویزیونی را با تجربه ای جدید و ابهامات بسیار همراه کرد. عجیب تر آنکه دقایقی طولانی پس از آنکه فراستی صحنه را ترک کرد، به تنهایی با توضیحات خود در تخریب شخصیت فراستی کوشید و متاسفانه مدیران این برنامه هیچ تلاشی در تغییر این روند ایجاد نکردند.

این در حالی بود که ظلی پور مجری جوان این برنامه با خوشحال خواندن خود از اتفاقی که روی داده است، نشان داد که «مجری محوری» یکی از آفات صدا و سیما است و معلوم نیست تا چه زمانی باید هزینه های آن را پرداخت کرد.

واکنش مسعود فراستی به حواشی امروز

مسعود فراستی در واکنش به اتفاقاتی که در برنامه زنده تلویزیونی روی داد، گفت: آن مجری و برنامه تلویزیونی مسئله من نیست. وی با مبتذل خواندن این برنامه تصریح کرد: صدای هشدار و اعتراض علیه ابتذال، اخلاق‌فروشی و ارزش‌فروشیِ فراگیر در سینما و تلویزیون، به گوش همه رسید، هر چند خسارتش هم برای من، بسیار ناچیز بود.

گفتنی است محمد مهدی قاسمی، مدیر شبکه «شما» به خاطر مکدر شدن ذهن بینندگان برنامه از مخاطبان عذرخواهی نمود و عوامل این برنامه از جمله آرش ظلی پور مجری برنامه «من و شما» را توبیخ کرد.